Urządzenie służące od cięcia na odcinki przewodów pobieranych z pojemników lub ciągniętych ze szpul umieszczonych na dowolnym urządzeniu zdawczym.

  • automatyczne urządzenie do cięcia przewodów
  • programowanie długości i ilości odcinków

Możliwość programowania długości i ilości ciętych przewodów.

Zależnie od zastosowanego sterowania istniej możliwość wprowadzenia od jednego do kilkuset programów cięcia. Urządzenie do pomiaru długości legalizowane.

Gilotyna do cięcia przewodów – z napędem pneumatycznym. 

Galeria:

  • Automat do cięcia przewodów na odcinki